Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bölüm Başkanının Mesajı

30/11/2015 18:05:34 - 10/03/2020 18:05:34 - 53562 Okunma

 

Kırklareli Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, odağında insan ve yaşam ekosisteminin olduğu, problemlere yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlayan,  yaşam boyu sürekli öğrenim ilkesinden hareketle Şehir ve Bölge Planlama alanına yeni yaklaşımlar, teknolojiler, ve bilgiler katacak Şehir ve Bölge Plancılarını yetiştirmeyi hedefleyerek kurulmuş bir bölümdür. Her geçen gün artan dünya nüfusunun, tüketimin ve şehirleşmenin olumsuz etkilediği dünyamızın 7.6 milyar nüfusuna daha yaşanılabilir kent ve mekanlar sağlayabilme adına Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, akademik bakış açısıyla planlama disiplinini diğer disiplinlerin bakış açısıyla harmanlayarak bilgi üreten, elde edilen bilgiyi insanlığın ve kamunun faydasına sunan çok disiplinli bir bölümdür.

 

Bu amaçla bölümümüzde, kentsel tasarım, uygulama ve planlama çalışmaları bağlamında ekolojik, mekânsal, tarihsel, sosyokültürel, ekonomik, kurumsal ve yönetimsel karar alma ve karar verme süreçlerinde etkin rol alabilen, güncel konularda söz söyleyebilen ve çözüm önerileri sunabilecek mezunlar verebilecek şekilde tasarlanmış bir lisans eğitimi verilmektedir. Bu bağlamda Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi süresince güdülen esas amaç, öğrencilerine mutidisipliner bu alanda rekabetçi profesyonel iş yaşamlarında faydalı olacak bilgi, beceri, birikim ve yetkinlikleri kazandırmaktadır.

Şehir ve Bölge Planlama mezunlarının çalışma alanları arasında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkezi ve taşra teşkilatı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilikler, Şehir ve Bölge Planlama-Mimarlık ve Kentsel Tasarım şirketleri, gayrimenkul değerlendirme ve geliştirme sektörü, inşaat sektörü, Büyükşehir Belediyeleri ile İl ve İlçe Belediyeleri, enstitüler, özel şirketler, İller Bankası, Devlet Su İşleri, üniversiteler ve gönüllü kuruluşlar sayılabilir. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezunlara “ Şehir ve Bölge Plancısı” unvanı verilmektedir.

                                                                                  Saygılarımla

                                                                                     Doç. Dr. Ezgi Tok

                                                                                              Bölüm Başkanı

KLU SBP MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.