Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Akademik Tarama Kaynakları

30/11/2015 21:44:47 - 02/12/2015 21:44:47 - 1570 Okunma

Toplu Katalog: http://www.toplukatalog.gov.tr/

Tez Merkezi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Tübitak : http://ulakbim.tubitak.gov.tr/

TÜİK Veri Tabanı: http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=vt

Kırklareli İl Halk Kütüphanesi: http://www.kirklarelikutup.gov.tr/index.htm

Kırklareli Üniversitesi Merkez Kütüphanesi: http://79.123.217.6/yordam.htm

Atatürk Araştırma Merkezi Kütüphanesi: http://kutuphane.atam.gov.tr/web/catalog/search.php

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi: http://katalog.tdk.org.tr/web/catalog/search.php

Social Science Index: http://asosindex.com/

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi: http://katalog.iae.org.tr/yordambt/yordam.php

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi: http://katalog.istanbul.edu.tr/client/default_tr

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi: http://library.metu.edu.tr/

Ankara Üniversitesi Gazete Arşivi: http://gazeteler.ankara.edu.tr/

Cumhuriyet Gazetesi Arşivi: http://www.cumhuriyetarsivi.com/monitor/index.xhtml

Milliyet Gazetesi Arşivi: http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/

Eski Harfli Türkçe Basma Eserler Bibliyografyası: http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/EHT

Türkiye Makaleler Bibliyografyası: http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/Makale

Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası: http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/CumMak

Milli Kütüphane: http://mksun.mkutup.gov.tr/F

 

AKADEMİK TARAMA KAYNAKLARI

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.