Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Ulusal Dergi Ve Yayınlar

30/11/2015 21:56:07 - 02/12/2015 21:56:07 - 1562 Okunma

İTÜ Dergisi: http://www.itudergisi.itu.edu.tr/

İTÜ Vakfı Dergisi: https://www.ituvakif.org.tr/dergi.asp

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi: http://jfa.arch.metu.edu.tr/

YTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi: http://www.megaronjournal.com/tr/

Planlama Dergisi: http://www.planlamadergisi.org/jvi.aspx

Şehir ve Düşünce Dergisi: http://www.sehirdusunce.com/

İdeal Kent Dergisi: http://www.idealkentdergisi.com/

Çevre ve Şehir Dergisi: http://cevrevesehir.com/

Tabiat ve İnsan Dergisi: http://www.ttkder.org.tr/tabiat-ve-insan-dergisi.html

Mimarlık Dergisi: http://www.mimarlikdergisi.com/

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi: http://www.mmfdergi.gazi.edu.tr/about/submissions

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi: http://www.sanatvetasarim.gazi.edu.tr/web/hakkinda.html

XXI Mimarlık Dergisi: http://xxi.com.tr/

Mimar.ist Dergisi: http://www.mimarist.org/yayinlar/mimar-ist.html?start=45

Arkitekt Dergisi: http://dergi.mo.org.tr/detail.php?id=2

Atlas Dergisi: http://www.atlasdergisi.com/

Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi: http://www.biltek.tubitak.gov.tr/

Tasarım Dergisi: http://tasarimdergisi.com/

Tarih ve Toplum Dergisi: http://www.tarihtoplum.com/public/

Praksis Dergisi: http://www.praksis.org/

Toplum ve Bilim Dergisi: http://www.toplumvebilim.com/public/default.aspx

 

Şehir ve Bölge Planlama Dergi

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.