Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Planlama Eğitimi Veren Üniversiteler

02/12/2015 21:58:56 - 02/12/2015 21:58:56 - 1154 Okunma

Ortadoğu Teknik Üniversitesi: http://www.arch.metu.edu.tr/

İstanbul Teknik Üniversitesi: http://mim.itu.edu.tr/

Yıldız Teknik Üniversitesi: http://www.mmr.yildiz.edu.tr/

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: http://www.msgsu.edu.tr/faculties/mimarlik-fakultesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi: http://www.ktu.edu.tr/mimfakulte

Gazi Üniversitesi: http://mim.gazi.edu.tr/

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi: http://mtf.comu.edu.tr/index

Erciyes Üniversitesi: http://mimarlik.erciyes.edu.tr/Default.asp

Dokuz Eylül Üniversitesi: http://mimarlik.deu.edu.tr/

İzmir İleri teknoloji Üniversitesi: http://www.iyte.edu.tr/AltSayfa.aspx?m=70

Selçuk Üniversitesi: https://www.selcuk.edu.tr/mimarlik/mimarlik_/tr

Süleyman Demirel Üniversitesi: http://mimarlik.sdu.edu.tr/

Mersin Üniversitesi: http://www.mersin.edu.tr/akademikf/mimarlik-fakultesi

Pamukkale Üniversitesi: http://www.pau.edu.tr/mtf/tr/sayfa/mimarlik-bolumu

Bozok Üniversitesi: http://mmf.bozok.edu.tr/?l=tr

Yüzüncü Yıl Üniversitesi: http://www.yyu.edu.tr/akademikbirimler/index.php?bolumid=10

klu

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.