Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Staj Bilgileri

24/02/2016 15:11:55 - 24/02/2016 15:11:55 - 36859 Okunma

I. STAJ: GÖZLEM NİTELİKLİ STAJ
Amaç: Türkiye ve Dünyadaki plan yapma yetkisine sahip kamu kurum ve kuruluşlarındaki plan yapım ve uygulama süreçlerinin gözlemlenmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma prensipleri hakkında bilgi edinilmesi. 
Beklenilen Kazanımlar: 
Staj yapılan kurum ve kuruluşun yetki ve görevlerinin öğrenilmesi
Plan yapım sürecinin yürütülmesine ilişkin bilgi edinilmesi
Planlama araçlarının kullanımına ilişkin bilgi edinilmesi
Ekip çalışmasına dâhil olunması
Staj Yapılabilecek Kurumlar: 
•    Büyükşehir Belediyeleri
(Planlama Müd., Şehir Planlama Müd., Kentsel Tasarım Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müd., Altyapı Müd., Yapı İşleri Müd. Coğrafi Bilgi Sistemleri Müd., Projeler Müd., Harita Müd., Deprem Ve Zemin İnceleme Müd., Kentsel Dönüşüm Müd., Strateji Geliştirme Müd., Emlak Müd., Kamulaştırma Müd., Kültür Varlıları Projeler Müd., AB İlişkiler Md. Vb. Birimler)
•    İlçe Belediyeleri
(Fen İşleri Müd., İmar Ve Şehircilik Müd., Etüd Projeler Müd., Park Ve Bahçeler Müd., Ulaşım Hizmetleri Müd., Kentsel Tasarım Müd. Çevre Koruma Ve Kontrol Müd., Vb. Birimler)
•    İl Özel İdareleri
(Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müd., Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müd. Vb. Birimler)
•    Kamu Kurumu İştirakli Plan Yapma Yetkisine Sahip Kuruluşlar
o    Bimtaş - İstanbul Metropoliten Planlama: http://www.bimtas.com.tr/ 
o    Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: http://www.emlakkonut.com.tr/default 
•    Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları: http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/index.aspx 
•    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bağlı Müdürlükler: https://www.csb.gov.tr/turkce/index.php 
•    Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bağlı Müdürlükler: http://www.kultur.gov.tr/ 
•    İller Bankası: http://www.ilbank.gov.tr/ 
•    Toplu Konut İdaresi: http://www.toki.gov.tr/ 

II. STAJ: UYGULAMA NİTELİKLİ STAJ
Amaç: Türkiye ve Dünyadaki plan yapma yetkisine sahip kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında plan yapım ve uygulama süreçlerinin deneyimlenmesi, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının işleyişleri hakkında tecrübe kazanılması, plan yapım sürecinde görev alınması
Beklenilen Kazanımlar: 
Staj yapılan kurum ve kuruluşun yetki ve görevlerinin öğrenilmesi
Plan yapım sürecinin yürütülmesine ilişkin bilgi edinilmesi ve planlama sürecinde görev alınması
Planlama araçlarının kullanımına ilişkin bilgi edinilmesi
Ekip çalışmasına dâhil olunması

Staj Yapılabilecek Kurumlar: 
•    Şehir Plancıları Odasına Kayıtlı Tescilli Planlama ve Kentsel Tasarım Büroları: http://www.spo.org.tr/genel/tescilli_sirketler.php 
•    Büyükşehir Belediyeleri
•    İlçe Belediyeleri
•    İl Özel İdareleri
•    Kamu Kurumu İştirakli Plan Yapma Yetkisine Sahip Kuruluşlar
o    Bimtaş - İstanbul Metropoliten Planlama: http://www.bimtas.com.tr/ 
o    Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: http://www.emlakkonut.com.tr/default 
•    Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları: http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/index.aspx 
•    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bağlı Müdürlükler: https://www.csb.gov.tr/turkce/index.php 
•    Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bağlı Müdürlükler: http://www.kultur.gov.tr/ 
•    İller Bankası: http://www.ilbank.gov.tr/ 
•    Toplu Konut İdaresi: http://www.toki.gov.tr/ 

klu sbp staj

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.